Voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Prijzen

De op de webshop vermelde prijzen, zijn in EUR, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De webshop behoudt zich het recht om variabele prijzen te hanteren en prijzen te wijzigen. CAELIA FASHION hoeft hiervoor niet in contact te treden met haar klanten. CAELIA FASHION kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Betalingen

Orders worden na ontvangst van het verschuldigde bedrag (alle artikelen blijven eigendom van CAELIA FASHION, tot volledige betaling heeft plaatsgevonden) verzonden. Het betreffende bedrag kan via Ideal overgemaakt worden, maar u kunt er ook voor kiezen om het verschuldigde bedrag zelf naar onze rekening over te boeken. Beide betaalopties worden aan het einde van het bestel- en betaalproces aangeboden.

Indien u heeft gekozen voor overboeking per eigen bank, dient het bedrag binnen 7 dagen na plaatsing van de order, naar girorekening NL90 INGB 0004 3008 35 (t.n.v. CAELIA FASHION) overgemaakt te worden. Indien deze termijn wordt overschreden, zal per mail met u in contact worden getreden, waarbij u wordt verzocht om uw betaling binnen 7 dagen te voldoen. Indien na het verstrijken van deze termijn geen betaling wordt ontvangen, zal de order worden geannuleerd en volledig komen te vervallen. Eventuele nieuwe orders dienen via de webshop geplaatst te worden.

(Algemene) voorwaarden

Door het plaatsen van een order, geeft u aan, akkoord te gaan met de (algemene) voorwaarden van CAELIA FASHION. CAELIA FASHION behoud zich het recht om ten alle tijden haar (algemene) voorwaarden te wijzigen.

Het annuleren van een geplaatste bestelling

Orders die middels Ideal zijn betaald kunnen niet meer worden geannuleerd, omdat deze (indien mogelijk) dezelfde dag worden verzonden. Orders waarbij voor overboeking is gekozen, kunnen schriftelijk (via info@caelia.nl of de contactpagina) binnen 48 uur na plaatsing van de order geannuleerd worden. Bij annulering ontvangt u een bevestigingsmail, deze dient u te bewaren om eventuele misverstanden te voorkomen.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de aangegeven looptijd.

Briefpost

Bestellingen die via briefpost verzonden kunnen worden, worden (mits het verschuldigde bedrag voldaan is) dagelijks voor 18:00 uur op de post gedaan. Per mail wordt aan u kenbaar gemaakt wanneer uw order verzonden is, zodat u weet wanneer u deze kunt verwachten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van de totale order.

Briefpost tot 1500 gram: € 4,75

> 1500 gram: € 7,25. De bestelling wordt als pakketpost verzonden.

De verzendkosten worden tijdens het bestel- en betaalproces getoond.

CAELIA FASHION is niet aansprakelijk voor eventuele zoekgeraakte poststukken en/of beschadigingen die tijdens de verzending per briefpost zijn ontstaan. Desgewenst kunt u ervoor kiezen om uw bestelling via een andere verzendmethode te versturen.

Pakketpost

De verzending vindt plaats door Post NL (volgende werkdag in huis). Er wordt naar gestreeft om pakketten dagelijks (mits het verschuldigde bedrag voldaan is) naar het postkantoor te brengen. Ondergenoemde verzendkosten komen voor rekening van de klant.

De verzendkosten voor een pakket tot 10 kg binnen Nederland bedragen standaard € 7,25.

De verzendkosten voor een pakket van 10 tot 20 kg binnen Nederland bedragen standaard € 13,50.

Indien het gewicht van het pakket hoger uitvalt, worden 2 pakketten samengesteld. Pas na betaling van het verschuldigde bedrag inclusief de eventuele extra verzendkosten wordt de totale bestelling verzonden. CAELIA FASHION behoudt zich het recht om de bestelling te annuleren, indien de klant weigert om de eventuele extra verzendkosten te betalen.

Voor bestemmingen buiten Nederland gelden de tarieven die bij Post NL (afhankelijk van de verzendwijze van uw keuze) gehanteerd worden. De tarieven zijn via www.postnl.nl inzichtelijk of via info@caelia.nl of de contactpagina opvraagbaar.

Na verzending ontvangt u per mail het track and trace nummer van het verzonden pakket. Hierdoor kunt u het pakket volgen en weet u wanneer u de bestelling kunt verwachten.

CAELIA FASHION is niet aansprakelijk voor eventuele zoekgeraakte poststukken (middels het track and tracenummer  is immers aantoonbaar dat het pakket naar u verzonden is).

Ruilen en retourneren

Indien u niet tevreden bent over een artikel, mag u deze binnen 7 dagen na ontvangst van uw order retour zenden of omruilen. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van uw order via de contactpagina of via info@caelia.nl kenbaar te maken.

Tijdens de gestelde termijn dient u zorgvuldig met het artikel en de verpakking om te gaan. U dient het artikel in de originele staat en in de originele verpakking met alle geleverde toebehoren te retourneren. De kosten van de retourzending komen voor kosten van de koper, tenzij een fout is gemaakt door CAELIA FASHION. 

Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door CAELIA FASHION NIET in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

De koper blijft tijdens de retourzending verantwoordelijk voor het betreffende artikel. Indien het geretourneerde artikel in goede staat wordt ontvangen, zal het betaalde bedrag voor het artikel binnen 30 dagen op de rekening van de koper worden overgemaakt.

Defecte artikelen

Met de grootste zorg wordt uw order door CAELIA FASHION verpakt en verzonden. Mocht een artikel toch onverhoopt tijdens de verzending kapot zijn gegaan, dan dient dit binnen 2 werkdagen met een foto van het defecte artikel, via info@caelia.nl kenbaar gemaakt te worden. Er zal dan samen met u naar een passende oplossing gezocht worden.

Artikelen die eventueel door de koper zijn doorverkocht aan derden, vallen buiten alle vormen van garantie.

Leveringsvoorwaarden

Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt en na volledige betaling van het verschuldigde bedrag inclusief de eventuele verzendkosten. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn, geeft de koper geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Indien u een artikel (bijvoorbeeld een display) wilt bestellen, die niet op de webshop vermeld staat, kunt u via info@caelia.nl of de contactpagina contact opnemen. Er wordt dan bekeken of het artikel leverbaar is. Indien dit het geval is, wordt dit samen met de bijbehorende kosten en de vermoedelijke levertijd aan u kenbaar gemaakt. Uiteraard kunt u dan besluiten of u wel/niet op het aanbod in gaat. Indien het gewenste artikel niet geleverd kan worden, zal na overleg met u en indien gewenst, geprobeerd worden om u een vergelijkbaar artikel aan te bieden. Indien er geen vergelijkbaar artikel verkrijgbaar is, is CAELIA FASHION u niets verplicht dan wel verschuldigd.

Indien u een groter aantal van een artikel wilt bestellen, dan de voorraad op de webshop aangeeft, dan kunt u via info@caelia.nl of de contactpagina contact opnemen. Aan u wordt dan kenbaar gemaakt of het gewenste aantal leverbaar is en zo ja, tegen welke kosten en binnen welke leveringstermijn. Is een groter aantal van het gewenste artikel helaas niet leverbaar, dan is CAELIA FASHION de koper niets verplicht dan wel verschuldigd.

Klachten

Eventuele klachten kunt u kenbaar maken via info@caelia.nl of de contactpagina. Een klacht is gespecificeerd en voorzien van minimaal naam, adres en telefoonnummer van de klager. Anonieme klachten worden NIET in behandeling genomen. De klacht wordt z.s.m. door CAELIA FASHION in behandeling genomen. Samen met u wordt dan naar een passende oplossing gezocht.

Persoonsgegevens

CAELIA FASHION waarborgt de privacy van haar bezoekers en klanten. CAELIA FASHION zal uw persoonsgegevens dus NOOIT aan derden verstrekken, enkel alleen indien dit verplicht wordt gesteld door een overheidsinstantie. Uw persoonlijke gegevens worden enkel alleen in onze database opgenomen om het orderoverzicht alsmede de factuur en de geplaatste order naar u te kunnen verzenden.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaresse van CAELIA FASHION. CAELIA FASHION probeert haar webshop zo actueel mogelijk te houden, desondanks draagt CAELIA FASHION geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

# #